Watsu-1 ve Watsu-2 Eğitimleri 2013-14

Watsu-1: 26-3 0 Aralık 2013
Watsu-2: 1-5 Ocak 2014
Yer : İSTANBUL
EĞİTMEN: TOMASZ ZAGORSKİ

Polonya Akuatik Terapiler birliğinin başkanıdır.
“Watsu for Athletes” yeni uygulama alan ının öncüsüdür.
KURS İÇERİĞİ
Watsu 1:Su terapilerinin temel vücut mekaniğinde uzmanlaştıran
deneyimsel ve temel eğitimidir. Farkındalık ve nefesle uyum için hareketler
akışkan bir formda öğretilir.
Watsu 2: Su içi denge, hareket ve salınımlar daha fazla shiatsu uygulamalari
ile bütünlestirilir. Karada yapılması mümkün olmayan stretching
hareketlerine yoğunlaşılan etkileyici bir serüvendir.
WATSU 1-2 KURSLARININ her bir eğitimin süresi 50 saattir. 2 eğitime katılanlar toplamda
100 saat gerek havuzda gerekse karada ders yapacaklardır.
Kayıt için: ad-soyad, ikamet adresinizi,
GSM ve odemeye ait dekontu
watsuturk@gmail.com
ulaştırmanız yeterlidir.
Hesap Adı: Göksel OZAN
ING Bank Üsküdar Şubesi (Euro Hesabı)
IBAN: TR59 0009 9004 6384 1800 2000 01
Son Kayıt !
10 Aralık 2013
İki eğitime birden ilk katılım 315 €
Tek eğitime ilk katılım 345 €
Watsu 1-2 Beraber: 630 Euro
*Daha önce eğitim alanlar için indirim uygulanacaktır.